Adaptační období

 

Adaptace na prostředí – doporučujeme rodičům navštěvovat cvičení pro batolata již před nástupem do mateřské školy (viz cvičení maminek s batolaty – pro veřejnost).

 

První den ve školce – doporučujeme po předchozí domluvě s paní učitelkou přijít v určený čas. Můžete své dítě doprovodit do třídy a uvést jej do hry. Děti starší, které se lépe odloučí od rodiče se mohou s vámi krátce láskyplně rozloučit s vaším ujištěním, že pro něj přijdete. Některé děti rodičům i začnou plakat, někdy se i vztekat, ale po odchodu rodiče se zpravidla velmi rychle uklidní a zapojí do hry.

 

První týden ve školce – doporučujeme zejména u malých (ne tříletých) dětí postupné prodlužování pobytu v mateřské škole. Nejprve jednu hodinu, postupně po hodině čas navyšovat až do oběda, následně, třeba za týden, i se spaním, nakonec tak, jak rodiče potřebují pravidelně. U starších dětí je vhodné první týden pobývat v mateřské škole do oběda, později již podle potřeb rodičů.

 

Doba adaptace – je individuální, může trvat až osm týdnů. Prodlužuje se v případě nemoci. V době adaptace je vhodná každodenní docházka i v případě, že rodiče chtějí využívat mateřskou školu jen několik dní v týdnu. Pokud dítě v době adaptace chodí nepravidelně, doba adaptace se prodlužuje.