Co nabízíme

 

Dětem

 • láskyplné přijetí

 • individuální přístup

 • podnětné prostředí

 • uvádění do života víry

 • výuku country tanců

 • základy hry na sopránovou zobcovou flétnu

 • cílenou přípravu předškoláků

 • návštěvy kulturních programů a představení

 • účast na výukových programech mimo mateřskou školu

 • aktivity se seniory (spolupráce s Charitou)

 

Rodičům

 • vstup do programu školy

 • společné aktivity s dětmi

 • účast na společných akcích s farností

 • výlety rodin

 

Další aktivity

 • lyžařský výcvik – spolupráce s lyžařskou školou Rok s pohybem (zima)

 • předplavecký výcvik – spolupráce s plaveckou školou Hýzl (jaro)

 • angličtina pro nejmenší – spolupráce s jazykovou školou Litera

 • Mosty – spolupráce s Charitou

 

Pro veřejnost

 • pohybové aktivity (cvičitelka Mgr. Kateřina Neugebauerová)

 • cvičení maminek s batolaty (1 až 3 roky)

 • cvičení rodičů s dětmi (3 až 7 let)

 • zdravotní cvičení (3 až 7 let)

 • zdravotní cvičení (5 až 9 let)

 • Misijní klubko (vedoucí Ing. Věra Navrátilová)