Náš tým

Mgr. Iveta Frýdková – pracuje na pozici ředitelky mateřské školy. Vystudovala SPgŠ v Přerově – obor učitelství pro mateřské školy, vychovatelství. Na Teologické fakultě UP studovala obor Teologii – křesťanská výchova. Pracovala jako učitelka mateřské školy a na 1. stupni ZŠ. Dětem i kolegyním připravuje prostředí pro plné rozvinutí jejich možností a osobního růstu.

Mgr. Marta Zikmundová – zastává pozici učitelky v naší mateřské škole. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Brně, SPgŠ Jana Blahoslava v Přerově a Pedagogickou fakultu MU v Brně. Absolvovala studijní i pracovní pobyt v Německu. Celý život se věnuje učitelské profesi. Při své práci spojuje zkušenosti z evangelického sboru při práci s rodinami a výchovy svých tří dětí, ve které je jí blízká laskavá důslednost.

Mgr. Jitka Erhartová – připravuje předškoláky k úspěšnému přechodu na základní školu. Své hudební zaměření uplatňuje při vedení kroužku country tanců a základů hry na zobcovou flétnu „kouzelná flétnička“. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a pracovala jako učitelka 1. stupně.

Jitka Jurečková – je zastupující paní učitelka. Svou celoživotní zkušeností s výchovou nespočtu dětí v mateřských školách je nám bohatou inspirací v práci.

Jana Kraváková – naše teta Jana dětem připravuje svačinky a další dobroty, stará se o čisté prostředí mateřské školy a pomáhá dětem s oblékáním. Jako zkušená zahradnice spolu s dětmi pracuje na mini záhonku a pečuje o školní zahradu.

Cyrila Punčochářová – naše babička Cyrilka občas zastupuje tetu Janu a ještě přichází ve volném čase dětem číst pohádky.

Mgr. Kateřina Neugebauerová – pracuje jako lektorka kurzů. Vystudovala Pedagogickou fakultu UP Olomouc – učitelství pro 2. stupeň základních a speciálních škol (Němčina a speciální pedagogika), Zdravotně sociální fakultu JU České Budějovice – Rehabilitační, psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby. V současné době pracuje jako masérka, lektorka cvičení s kruhy „Smovey“ a zdravotní tělesné výchovy.

Ing. Věra Navrátilová – vede společenství Misijní klubko a působí jako katechetka ve farnosti, kde pracuje metodou katecheze Dobrého pastýře. Vystudovala matematiku a její aplikaci na UP v Olomouci a Předškolní a mimoškolní pedagogiku na SPgŠ v Přerově.