O mateřské škole

 

Naše mateřská škola vznikla k 1. září 2010 z podnětu rodičů farnosti v Přerově a jejím zřizovatelem je Arcibiskupství Olomoucké.

 

Nachází se v centru města v blízkosti náměstí T. G. Masaryka s velmi dobrou dopravní dostupností nedaleko autobusové zastávky. Sídlí v přízemí budovy křesťanského vzdělávacího a kulturního centra Sonus a v sousedství farního kostela sv. Vavřince.

 

Mateřská škola je otevřena všem rodinám, které mají sympatie ke křesťanským hodnotám napříč náboženskému vyznání. Úcta a respekt k člověku se projevuje v mateřské škole realizací spravedlivých podmínek pro všechny děti. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, zpravidla ve věku 3 až 6 (7) let. Děti jsou přijímány jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Vycházíme ze stupně vývoje, ve kterém se dítě právě nachází, z jeho aktuálních potřeb a možností. Nabízíme mu prostředí, ve kterém se může cítit bezpečně a nachází pocit jistoty a radosti z možnosti osobního růstu a z poznávání nových věcí o sobě a druhých lidech. Využíváme prvky Montessori pedagogiky a katecheze inspirované pedagogikou Franze Ketta.