Přírodní zahrada

logo-mzp-jpg.jpg

Ředitelka Církevní mateřské školy podala projekt v rámci Výzvy č.7/2019: Přírodní zahrady.

Poskytovatelem dotace je: Státní fond životního prostředí ČR s názvem programu: Ministerstvo životního prostředí

Podpora MŽP konkrétně slouží k: pro MŠ

 

Vybudování a úpravě dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti a podpoře činnosti vedoucí ke vztahu k životnímu prostředí

  • herní prvky z přírodních materiálů

  • biotopy se specifickými vlastnostmi

  • živé stavby

  • pěstební činnost

  • chovná činnost

  • venkovní učebna

  • prvky pro odpočinek v přírodě

  • školení pedagogů

  • projektová dokumentace, architektonický návrh, školení

Obrázek1.png

lesní dendrofon

Obrázek3.png

vyvýšený záhon

Obrázek4.png

balanční chodník

Obrázek6.png
Obrázek7.png