Rodičům

Přečtěte si

...články, informace, rady pro rodiče

Velikonoce:

Nastává Pašijový týden, doba největších svátků křesťanského roku. Začíná Květnou nedělí a vrcholí Zmrtvýchvstáním.  

Proto prosím Vás, rodiče, abyste si tento týden nejdříve přečetli vyprávění ke každému dni a s dětmi si o příběhu vyprávěli. Dětem dále v okénku pro děti navrhuji činnosti, které společně můžete dělat.

Odkaz zde.

K současné situaci:

děti Visuté