Projekty

Misijní klubko

V Misijním klubku se setkávají děti, které se snaží svojí Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět "MOSTY" ve vztazích k druhým dětem. Na setkání si nejprve přiblíží život chudých dětí v konkrétních místech světa. Poté se za ně pomodlí a svou tvořivostí se snaží zmírnit jejich chudobu. Děti z Misijního klubka se setkávají čtyřikrát do roka, a to před Misijní nedělí, Vánocemi, Velikonocemi a před letními prázdninami. Na každém setkání tvoří výrobky, které pak nabízejí na jarmarcích dobrovolným dárcům. Takto získané finanční prostředky pomocí Papežského misijního díla dětí posílají na pomoc chudým dětem z celého světa. Více informací i fotografií z již uskutečněných setkání najdete na webových stránkách https://klubkoprerov.webnode.cz.

Bez názvu.png