Stravování

 

Obědy je možno platit v hotovosti nebo inkasem ze sporožira nebo z běžného účtu. Rodiče dětí, kteří se rozhodnou hradit obědy z běžného účtu nebo z účtu České spořitelny, podají tiskopis (který obdrží v mateřské škole nebo v jídelně) u daného peněžního ústavu a zřídí si povolení k inkasu na číslo účtu, které je uvedeno na tiskopise. Poté donesou uvedený tiskopis do pokladny jídelny do 15 dne před následujícím měsícem, od kterého by začalo inkasování. Dětem v MŠ se vždy přihlašují všechny pracovní dny v měsíci.

 

Případné odhlášení obědů lze provést nejméně 1 pracovní den dopředu (výlety, návštěva lékaře atd.) osobně nebo telefonicky v mateřské škole.

 

Přeplatky z odhlášených obědů vyúčtuje školní jídelna odečtením od další platby. Prodej obědů pro strávníky platící v hotovosti je určen vždy 5 posledních pracovních dnů před žádaným měsícem.

 

Pokladní hodiny: po – pá: 7 až 8 hod a 11 až 14 hod

Telefon: 581 201 478

Provozovna: Za Mlýnem 1 (Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30)

E-mail: pokladna.zaml@zsprerov.cz

Web: www.zssprerov.cz

Přihláška ke stravování zde.

Půl Tomato
Seafood mísa
květák