Zápis

Informace k zápisu dětí na školní rok 2020/2021

Změna! Až do konce června pokračuje zápis do naší Církevní mateřské školy. Rodiče, kteří mají zájem o zápis svého dítěte, se mohou domluvit na individuálním termínu s ředitelkou školy na telefonním čísle uvedeném níže. Pokud upřednostníte zápis písemně, můžete zaslat vyplněnou žádost s dalšími náležitostmi poštou, emailem nebo datovou schránkou.

Vzhledem k současné mimořádné situaci bude probíhat zápis dětí na nový školní rok 2020/2021 v upraveném režimu.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání budou probíhat v termínu od 2. května do 30. června 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Vyplněnou přihlášku Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdá zákonný zástupce ve výše uvedeném termínu

 

a) datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem,

b) poštou,

c) po telefonické domluvě (734 435 069) osobně v mateřské škole.

Společně s vyplněnou přihláškou doloží zákonný zástupce dítěte k přijetí kopii rodného listu a čestné prohlášení o splnění povinného očkování dítěte s přílohou kopie očkovacího průkazu.

Po zaevidování žádosti Vám bude zasláno (e-mailem, případně SMS) registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách naší mateřské školy a na dveřích centra Sonus.

Následně budete vyzváni (prostřednictvím e-mailu) k převzetí Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do předškolního zařízení.

Pomáhají nám:

© 2019 CMŠ Přerov. Všechna práva vyhrazena.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now